HOT LINE: 0815 88 88 99 (HN) - 0906 778 338 (HCM)

Mâm xoay góc tủ 1/2 inox NewEra Đức ( mở 180 độ)