HOT LINE: 0815 88 88 99 (HN) - 0906 778 338 (HCM)

Giá xoay tủ góc bếp NewEra 3/4 (mở 270 độ)