HOT LINE: 0815 88 88 99 (HN) - 0906 778 338 (HCM)

Bản lề sàn NewEra BTS100N tải trọng 100kg

Bản lề sàn NewEra tải trọng 150kg

Bản lề sàn tải trọng 200kg của NewEra

Bản lề sàn tải trọng 300kg của NewEra